Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

e-usluge

Na ovoj stranici građani mogu pronaći poveznice na e-usluge Državne uprave, kao i preuzeti e-formulare Grada Umaga:

1. e-PISARNICA

Predali ste zahtjev i zanima Vas u kojoj je fazi njegovo rješavanje? Na sljedećoj poveznici omogućen Vam je uvid u status predmeta za sve predmete za koje ste dobili pristupne podatke na šalteru pisarnice Grada Umaga:

e-pisarnica

2. e-FORMULARI GRADA UMAGA

Na ovoj stranici je moguće preuzeti i ispuniti obrasce koje potom možete predati u pisarnicu Grada Umaga, Trg slobode 7, Umag.

Popis navedenih e-formulara može se preuzeti ovdje.

3. e-USLUGE DRŽAVNE UPRAVE

E-usluge državne uprave omogućuju potpunu obradu zahtjeva građana ili poslovnog subjekta putem interneta za poslove koje obavljaju agencije ili uredi državne uprave. Za niz usluga moguće je interaktivno ispuniti obrasce ili izvršiti prijavu, uz autentifikaciju korisnika, čime se pokreće pojedina usluga.

Poveznice navedenih e-usluga mogu se preuzeti ovdje.