Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Prijem građana kod gradonačelnika

Gradonačelnik prima građane na razgovor uz prethodnu najavu u Uredu gradonačelnika na broj tel. +385 (0)52 702 953 od ponedjeljka do petka od 7:30-15:30 sati.