Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Zaštita potrošača

Na temelju odredaba Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15), svaka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja odlučuje o pravima i obvezama potrošača javnih usluga, dužna je  osnovati savjetodavno tijelo.

Temeljem navedenoga, Grad Umag je osnovao Savjet potrošača javnih usluga, a svrha njegova osnivanja jest praćenje, savjetovanje, davanje prijedloga i preporuka Gradonačelniku Grada Umaga vezanih za problematiku pružanja javnih usluga koje su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

U nastavku možete preuzeti sljedeće važnije akte:

Odluka o osnivanju Savjeta potrošača

Rješenje o imenovanju članova Savjeta potrošača javnih usluga (Službene novinama Grada Umaga br. 17/13).

 

 

Kontakti za dodatne informacije:

Paolo Dragan
tel: +385 (0)52 702 989
e-mail: paolo.dragan@umag.hr


Uredovno vrijeme