Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Udruge u gospodarstvu

Udruge u Republici Hrvatskoj osnivaju se sukladno Zakonu o udrugama. Cilj osnivanja udruga općenito, a tako i udruga u gospodarstvu, jest zaštita i promocije interesa njezinih članova u svojem području djelovanja.

Na području Grada Umaga djeluju sljedeće udruge u gopodarstvu:

  • Udruga „AgroUmag“, Zemljoradnička 11, 52470 Umag
  • Udruga proizvođača i prerađivača industrijske rajčice „Pomidor“, Borozija 3 b, 52475 Savudrija
  • Udruga privatnih iznajmljivača Umaga, Novigrada, Buja i Brtonigle, Trgovačka 1 b, 52470 Umag
  • Udruga maslinara „Maslina - Ulivo“ Umag – Umago, Seget 18 c, 52470 Umag,
  • Udruga profesionalnih ribara „mare Croaticum“, Špinel 20 a, 52470 Umag

 te podružnice:

  • Društvo gljivara Bujštine „Boletus“, Bunarska 2, 52474 Brtonigla
  • Udruga pčelara Bujštine, Josipa Broza Tita 6, 52460 Buje

 

Zadruge su oblik zajedničkoga rada dobrovoljno udruženih ljudi na nekom poslu zbog zajedničkog interesa, prema nekim unaprijed utvrđenim načelima i pravilima ponašanja i poslovanja, a osniva se temeljem odredbi Zakona o zadrugama (Narodne novine br. 34/11, 125/13 i 76/14).

Zadruge se temelje na vrijednostima uzajamne pomoći, odgovornosti, demokratičnosti, jednakosti, pravednosti i solidarnosti.

Na području Grada Umaga djeluju sljedeće zadruge:

  • Zadruga za ribarstvo i trgovinu "Ostriga", Ungarija 39C, Umag 
  • Ribarska zadruga "Umag", Ernesta Miloša 25, Umag
  • Zadruga za proizvodnju i izlov riba i školjaka "Sargus", Vladimira Nazora 6, Umag

 

Kontakti za dodatne informacije:

Paolo Dragan
tel: +385 (0)52 702 989
e-mail: paolo.dragan@umag.hr

Uredovno vrijeme