Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Ribarstvo

Ribarstvo kao privredna grana ima značajnu ulogu u ukupnom gospodarskom razvitku Grada Umaga. Godine 2015. na području Grada Umaga u četiri matične luke (Lovrečica, Umag, Savudrija, Zambratija) ukupno je bilo registrirano 198 plovila. Uspoređujući podatke, vidljivo je da ribarska flota (Lovrečica, Umag, Savudrija Zambratija) u Gradu Umagu čini 17,63%, od ukupnog broja ribarskih plovila u Istarskoj županiji te se nalazi na drugom mjestu iza Grada Pule, čiji udio s 320 ribarskih plovila iznosi 28,50% na razini Istarske županije.

Na području ribarstva u Umagu djeluje jedna udruga: Udruga profesionalnih ribara „mare Croaticum“, Špinel 20 a, 52470 Umag.

Na području Grada Umaga djeluju sljedeće ribarske zadruge:

  • Zadruga za ribarstvo i trgovinu "Ostriga", Ungarija 39C, 52470 Umag
  • Ribarska zadruga "Umag", Ernesta Miloša 25, 52470 Umag
  • Zadruga za proizvodnju i izlov riba i školjaka "Sargus", Vladimira Nazora 6, 52470 Umag

Radi poticanja razvoja ribarstva na našem području, osnovana je i Lokalna akcijska grupa u ribarstvu. Više informacija o ovoj grupi možete potražiti ovdje.

U nastavku popis zakona vezanih uz predmetno područje:

  • Zakon o morskom ribarstvu
  • Pomorski zakonik
  • Zakon o Hrvatskom registru brodova
  • Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu

 

 

 

Kontakti za dodatne informacije:

Paolo Dragan
tel: +385 (0)52 702 989
e-mail: paolo.dragan@umag.hr

Uredovno vrijeme