Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Poljoprivreda

Poljoprivreda je jedna od važnijih grana razvoja gospodarstva Grada Umaga. Sukladno podacima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, na području Grada Umaga djeluje 463 poljoprivrednih gospodarstava (421 OPG–a, 23 obrta i 19 trgovačkih društava), što ukazuje na činjenicu da područje našeg grada ima veliki potencijal za daljnji razvoj poljoprivredne proizvodnje.

Zbog konfiguracije tla, pogodne klime i agroekoloških čimbenika, područje Grada Umaga pogodno je za poljoprivrednu proizvodnju općenito, ali napose za uzgoj povrća, vinove loze i maslina.

U okviru poljoprivredne proizvodnje, najzastupljenija je proizvodnja industrijske rajčice, obzirom da se u Umagu nalazi jedina tvornica za preradu industrijske rajčice u Republici Hrvatskoj. Nakon proizvodnje rajčica, slijedi velika zastupljenost uzgoja grožđa i proizvodnje vina te uzgoja maslina i proizvodnja maslinovog ulja.

Radi zaštite te promicanja zajedničkih interesa i ciljeva, na području Grada Umaga djeluju tri specijalizirane poljoprivredne udruge:

  • Udruga „AgroUmag“, Zemljoradnička 11, 52470 Umag
  • Udruga proizvođača i prerađivača industrijske rajčice „Pomidor“, Borozija 3 b, 52475 Savudrija
  • Udruga maslinara „Maslina - Ulivo“ Umag – Umago, Seget 18 c, 52470 Umag,

Od projekata važnih za razvoj poljoprivrede proizvodnje, Grad Umag u suradnji s Istarskom županijom i Hrvatskim vodama d.o.o., sudjeluje u provedbi 1. pilot projekta "Petrovija 550 ha" kojim će se omogućiti navodnjavanje 550 ha poljoprivrednih površina. Od 2008. godine, kada je započeto s provedbom projekta pa do sada, Grad Umag je ukupno u isti uložio 750.000,00 kn.

U cilju daljnjeg poticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje, Grad Umag svake godine u Proračunu planira i osigurava sredstva koja se plasiraju putem Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju (Službene novine Grada Umaga br. 5/17).

U nastavku popis zakona vezanih uz predmetno područje:

  • Zakon o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15)
  • Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine br. 39/13, 48/15)
  • Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (Narodne novine br. 80/13, 41/14, 107/14, 30/15, prestao važiti 18.03.2015.)

 

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu definirano je da je poljoprivredno zemljište dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i da ima njenu osobitu zaštitu.

U ime Republike Hrvatske poljoprivrednim zemljištem raspolaže Agencija za poljoprivredno zemljište putem zakupa, privremenog zakupa, prodajom izravnom pogodbom, zamjenom i davanjem na korištenje bez javnog poziva, a sve temeljem pristiglih zahtjeva pravnih i fizičkih osoba.

Zainteresirane pravne i fizičke osobe svoje zahtjeve podnose Gradu Umagu ili direktno Agenciji za poljoprivredno zemljište – Podružnica Pazin, na propisanim obrascima. Obrasce zahtjeva možete preuzeti ovdje.

 

Kontakt za dodatne informacije:

Agencija za poljoprivredno zemljište
Podružnica Pazin
Stari trg 6
52 000 Pazin
tel: +385 (0)52 555 280
e–mail: info.pazin@mps.hr

Paolo Dragan
tel: +385 (0)52 702 989
e-mail: paolo.dragan@umag.hr

Uredovno vrijeme