Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Lokalne akcijske grupe

Lokalna akcijska grupa – Sjeverna Istra

Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) su osnovane u svrhu davanja podrške razvoju ruralnih područja. LAG predstavlja partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja.
LAG Sjeverna Istra osnovan je 2011. godine, danas ima 45 članova, a pokriva područje 11 jedinica lokalne samouprave (gradova: Buje, Buzet, Novigrad i Umag te općina: Brtonigla, Grožnjan, Lanišće, Oprtalj, Vižinada, Tar-Vabriga i Kaštelir-Labinci). Osnovni cilj LAG-a je poticanje infrastrukturnog, ekološkog, društvenog, obrazovnog, kulturnog, gospodarskog i drugog razvoja, kao i osiguranje protoka informacija i transfer znanja za napredak područja LAG-a.

Više informacija o LAG – u Sjeverna Istra možete potražiti ovdje.

 

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu "Pinna nobilis"

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) „Pinna nobilis“ osnovana je 2016. godine s ciljem poticanja razvoja ribarstva, akvakulture i marikulture te preuzimanja uloge nositelja gospodarskog razvoja ribarstva kroz doprinos stvaranju, održavanju i poboljšanju radnih mjesta u ribarstvu te zaštiti  i dodavanju vrijednosti ribljim proizvodima.
Osnivači LAGUR–a su predstavnici javnog, civilnog i gospodarskog sektora u ribarstvu, a djeluju na području Buja, Novigrada i Umaga te Brtonigle, Grožnjana i Oprtlja.

LAGUR „Pinna nobilis“ je u 2017. godini izradila Lokalnu razvojnu strategiju u ribarstvu, organizirala radionice iz područja ribarstva te provela pilot projekt „Zona posebnog upravljanja u uvali Zambratija (Umag)“. 


Više o LAGUR–u možete saznati ovdje.