Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Javna nabava

POPIS POSTUPAKA JAVNE NABAVE U 2020. GOD. 

 

JEDNOSTAVNE NABAVE U 2020. GOD.

POPIS POSTUPAKA JAVNE NABAVE U 2019. GOD. 

          Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju-Objava u EOJN 8.5.2019. godine
          Obavijest o nadmetanju-Objava u EOJN 9.5.2019. godine
          Obavijest o dodjeli ugovora – Rezultati postupka nabave - Objava u EOJN 24.6.2019. godine

JEDNOSTAVNE NABAVE U 2019. GOD.

POPIS POSTUPAKA JAVNE NABAVE U 2018. GOD. 

JEDNOSTAVNE NABAVE U 2018. GOD. 

 

POPIS POSTUPAKA JAVNE NABAVE U 2017. GOD. 

JEDNOSTAVNE NABAVE U 2017. GOD.

POPIS POSTUPAKA JAVNE NABAVE U 2016. GOD.

BAGATELNE NABAVE U 2016. GODINI

 

 

ARHIVA 2016.

ARHIVA 2015.

ARHIVA 2014.

ARHIVA 2013.

ARHIVA 2012.

 

Služba za kontakt

Upravni odjel za financije i proračun

Marinela Fabac
Telefon: 052/702-984
e-pošta: marinela.fabac@umag.hr

Margareta Itrić Banković
Telefon: 052/702-913
e-pošta: margareta.itric@umag.hr