Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Gospodarstvo Grada Umaga

Gospodarski uspon Grada Umaga započeo je još sredinom prošlog stoljeća kada se intenzivno provodila industrijalizacija izgradnjom novih tvornica, poljoprivredna proizvodnja počela se razvijati primjenom novih saznanja i postignuća, a započeo je i organizirani i intenzivni razvoj turizma. 

U narednom periodu Grad Umag se počeo intenzivno razvijati pa je od malog ribarskog mjesta postao kulturno, gospodarsko i razvojno središte ovog dijela Istarske županije.

Zadnjih nekoliko godina realizirani su projekti izgradnje komunalne, prometne, poduzetničke i sportske infrastrukture koji su, uz obogaćivanje kulturnim i zabavnim sadržajima, pretvorili Grad Umag u mjesto sa sve ljepšom vizurom, koje svojim stanovnicima i posjetiteljima nudi bolju kvalitetu života, a poduzetnicima sve bolje preduvjete za daljnji razvoj.

Financijska i gospodarska stabilnost Grada Umaga ostvaruje se zahvaljujući zastupljenosti proizvodne i prerađivačke industrije, turizma, uslužnih i financijskih djelatnosti, poljoprivrede i ribarstva.

Daljnji gospodarski razvoj Grada Umaga definiran je dokumentom „Strategija razvoja Grada Umaga za razdoblje 2016. – 2021. koji daje smjernice razvoja u predstojećem petogodišnjem razdoblju. Istim se definira i dinamika investicija te realizacija novih projekata i programa te se na osnovama primjena novih znanja i tehnologija, planira utjecati na daljnji gospodarski razvoj Grada Umaga.

Bez obzira na Strategiju, Grad Umag je kontinuirano ulagao i ulaže velike napore u osiguranje osnovnih preduvjeta, kao i stvaranje povoljnog okruženja za daljnji razvoj gospodarstva, a navedeno se očituje prvenstveno kroz izgradnju potrebne komunalne infrastrukture te osiguranje poticajnih sredstava za poduzetnike. Na taj se način želi, kako poduzetnicima početnicima, tako i postojećim obrtima te trgovačkim društvima, omogućiti kvalitetniji uvjeti poslovanja.

Više o samom gospodarstvu Grada Umaga možete vidjeti ovdje.

 

U nastavku popis zakona vezanih uz predmetno područje:

  • Zakon o trgovačkim društvima
  • Zakon o obrtu
  • Zakon o zadrugama
  • Zakon o državnim potporama
  • Zakon o poticanju malog gospodarstva
  • Zakon o trgovini
  • Zakon o zaštiti od buke
  • Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture