Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Realizirani EU projekti

 

Projekt: Adria.MOVE IT! - Podrška održivoj mobilnosti u priobalnim gradovima

 

Provedba projekta Adria.MOVE IT! započela je u ožujku 2011. godine, a završila u veljači 2014. godine. Partneri u projektu bili su gradovi Dubrovnik, Umag i Novigrad te općine Kotor, Lopar i Piran, a projekt se s 78% sredstava sufinancirao iz programa IPA Adriatic 2007.-2013.   

Glavni cilj projekta bila je promocija održive mobilnosti i kvalitete življenja te poboljšanje prometne učinkovitosti u području jadranskog priobalja, a sve radi poboljšanja mobilnosti i pristupačnosti kroz održiva prometna rješenja. Najznačajniji rezultati projekta su nabava 100 javnih bicikala, 4 električna vozila, dva stajališta s nadstrešnicom s 80 mjesta za bicikle, 2 km dug širok pločnik uz magistralu i betonske rampe za osobe slabe pokretljivosti, izrađene prometne studije, izgrađeno 16 kilometara biciklističkih i biciklističko-pješačkih staza te kružna ruta za turistički vlak.

U Gradu Umagu je kroz aktivnosti projekta napravljena analiza sustava prometa, izrađena prometna studija održivog prometovanja te Lokalni plan održive mobilnosti, u sustavu javnih bicikala (Park&Ride) uvedena je još jedna točka za najam bicikla, izgrađena je biciklistička staza koja povezuje naselje Komunela i poduzetničku zonu Ungarija, organiziran je Tjedan mobilnosti 2012. godine te su omogućene policijske ophodnje na biciklima na području Grada. Ukupna vrijednost navedenih aktivnosti bila je 269.350,50 eura.

 

 

DIVA - Sanacija divljih odlagališta i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti

 

Grad Umag je u suradnji s Općinom Koper, Istarskom županijom, gradovima Buzet i Pula te Univerzom na Primorskem od travnja 2011. do ožujka 2013. godine provodio projekt Sanacije divljih odlagališta i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti. Projekt se sufinancirao iz programa IPA Slovenija - Hrvatska 2007. – 2013 u 85-postotnom iznosu.

Glavni cilj projekta bio je osvijestiti stanovništvo o štetnosti ilegalnih odlagališta otpada na okoliš i zdravlje ljude te jačati svijest o prednostima svrhovitog gospodarenja svim vrstama otpada.

Umag je u sklopu projekta izradio Elaborat sanacije odlagališta otpadnog građevnog materijala Štrika, provelo akciju pošumljavanja, održao javna predavanja o prednostima selektivnog skupljanja otpada i iskorištavanja kao sekundarne sirovine, postavio 15 informativnih tabela koje označuju gdje se mogu odlagati koje vrste otpada, sudjelovao u izradi GIS aplikacije i baze podataka ilegalnih odlagališta otpada na području Istarske županije. Ukupna vrijednost provedenih aktivnosti iznosila je 80.623,36 eura.

 

 

Sanacija odlagališta neopasnog otpada Donji Picudo – istok u Gradu Umagu


 

Od travnja do studenog 2016. godine Grad Umag je provodio projekt Sanacije odlagališta neopasnog otpada Donji Picudo – istok u Gradu Umagu. Ukupna vrijednost provedenih radova i usluga projekta bila je 12.820.252,63 kuna, a od toga se oko 12,2 milijuna kuna odnosilo na radove sanacije. Projekt je s 99% sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda preko Operativnog programa Zaštita okoliša 2007.-2013. i sredstvima pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. Cilj projekta bio je smanjiti emisije štetnih plinova, umanjiti negativni utjecaj na tlo i vodu, pozitivno utjecati na zdravlje ljudi i kvalitetu života građana te povećati razinu zaštite okoliša.

Ukupno je sanirano oko 4,6 ha površine, dok je sanacija tijela odlagališta obuhvaćala 3,7 ha. Projektom je izgrađen sustav otplinjavanja, postrojenje za spaljivanje odlagališnog plina, obodni kanal oko odlagališta za prikupljanje oborinskih voda te protupožarni i zaštitni zeleni pojas. Za sanaciju je utrošeno oko 15.000 m3 kamenog materijala (pijeska, šljunka, drobljenog kamena), 130.000 m2 umjetnog materijala (geotekstila, geomreže, betonitnog tepiha, filterskog sloja) te približno 40.000 m3 zemljanog materijala.

Projekt je dio mega projekta Umag: Smart City - Green City 2010.-2020.

 

Ostali EU projekti čiji su nositelji ili partneri na projektu ustanove i tvrtke u vlasništvu Grada Umaga:

1. Program osposobljavanja za njegovatelja/njegovateljicu starijih i nemoćnih osoba

Nositelj ovog projekta je Narodno učilište Rijeka u partnerstvu s Pučkim otvorenim učilištem "Ante Babić" Umag. Projekt je proveden u periodu od listopada 2010. godine do listopada 2011. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.036.800,00 HRK

Više informacije o Projektu možete pronaći ovdje.

 

2. Projekt ''Sweet, but healthy-Slatko, ali zdravo''

Nositelj ovog projekta je Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag" u partnerstvu s Pučkim otvorenim učilištem Poreč, Pučkim otvorenim učilištem Grada Rovinja, poduzećem Istraturist d.d. Umag, poduzećem Laguna Novigrad d.d. Novigrad, poduzećem Riviera Adria d.d. Poreč te poduzećem Maistra d.d. Rovinj. Projekt je proveden u periodu od listopada 2013. godine do listopada 2014. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 155.151,31 €.

Više informacije o Projektu možete pronaći ovdje.

 

3. Projekt ''S nama na zelenu granu''

Nositelj Projekta je Pučko otvoreno učiište "Ante Babić" Umag u partnerstvu s Otvorenim učilištem Diopter Pula. Projekt je proveden u periodu od studenog 2015. godine do studenog 2016. godine. ukupna vrijednost projekta iznosi 732.600,14 HRK.

Više informacije o Projektu možete pronaći ovdje.

 

4. Projekt P.L.A.C.E.S. - Presenting Legends Across the Continent in European Schools

Nositelj Projekta je OŠ Marije i Line u partnerstvu s osnovnim školama iz Njemačke, Slovačke, Italije, Rumunjske, Bugarske, Cipra, Turske i Grčke. Projekt se provodi u periodu od rujna 2015. do rujna 2017. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 236.000,00 EUR.

Više informacije o Projektu možete pronaći ovdje.

 

5. Projekti osiguravanja pomoćnika u nastavi za učenike osnovnih škola

Grad Umag, kao osnivač osnovnoškolskih ustanova s područja Umaga, od školske godine 2015./2016. u suradnji s Istarskom županijom i drugim gradovima u Istarskoj županiji, provodi projekte koji imaju za cilj osiguranje pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju. Ukupno na području Umaga o djeci s teškoćama u razvoju skrbi 11 pomoćnika u nastavi. Vrijednost aktivnosti u okviru jedne školske godine iznosi oko 2,2 milijuna kuna.

 

U nastavku se nalazi kontakti za dodatne informacije:

Iva Grgić
tel: +385 (0)52 709 991
e-mail: iva.grgic@umag.hr
Uredovno vrijeme