Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Korisne informacije i linkovi iz područja EU projekata

 

  • Europski strukturni i investicijski fondovi

           Kontakti

           www.strukturnifondovi.hr