Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

EU projekti u tijeku

 

1. Projekt: DEMENCA aCROsSLO - Poboljšanje kvalitete življenja osoba s demencijom na prekograničnom području

                                                            

Demencija je kronična progresivna bolest mozga nepoznatog uzroka kojom je u Hrvatskoj zahvaćeno oko 81.000 osoba (1,89% stanovništva), a u Sloveniji 32.000 osoba (1,6% stanovništva). Broj osoba s demencijom i dalje će rasti, a razina usluga socijalne skrbi, kao ni svijest građana o potrebama osoba s demencijom ni na području Republike Hrvatske, ali ni u Repubici Sloveniji, nije usklađena s njihovim potrebama. Navedene činjenice povećavaju potrebu za povećanjem usluga skrbi, poboljšanjem njihove kvalitete i dostupnosti. Osim uobičajenog institucionalnog smještaja u domovima za starije i nemoćne, sve više se potiče razvoj usluga u zajednici kao što su »pomoć u kući«, koji omogućuje pojedincu da čim duže ostaje u vlastitom okruženju. Dok je u Sloveniji, »pomoć u kući« uobičajena pojava, ne može se jednako tvrditi za Hrvatskoj, gdje ta usluga još uvijek nije ravnomjerno razvijena.

Prepoznavši zajednički problem, Grad Umag, Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest iz Zagreba i umaški Dom za starije i nemoćne osobe, u Hrvatskoj, a Domovi umirovljenika Izola i Kopar te Nacionalni institut za javno zdravstvo Slovenije, u Sloveniji, na natječaj Programa sudjelovanja Interreg Slovenija – Hrvatska, prijavili su projekt „Demenca aCROsSlo“.

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete života osoba s demencijom na prekograničnom području, a u okviru projekta planira se:

  • educirati osoblje koje pruža usluge socijalne skrbi za osobe s demencijom
  • uspostaviti kontinuirana suradnja između institucija socijalne skrbi
  • smanjiti stigmatizaciju osoba s demencijom
  • proširiti područje pružanja usluge pomoći u kući i izraditi programsko rješenje za vođenje evidencije o pružanju usluga pomoć u kući
  • senzibilizirati javnost o pitanjima osoba s demencijom te povećati znanja i vještina rodbine osoba s demencijom (izrada radnih bilježnica za rodbinu, izrada letaka za građane, informativno pismo za građane, izrada edukativnog filma, izrada privjeska za građane, izrada narukvica za osobe s demencijom, stručne objave u medijima, predavanja za građane i rodbinu i sl.)
  • izraditi priručnik za arhitekte o potrebama osoba s demencijom kao smjernice za projektiranje ustanova socijalne skrbi
  • izraditi smjernice za građane o postupanju s osobama s demencijom.

Projekt „Demenca aCROsSLO“ je započeo u listopadu 2016. godine, trajat će osamnaest mjeseci, a njegova ukupna vrijednost planirana je na 412.000,00 €.

 

2. Projekt "GOAL! Go and lead your team through Europe"

Nositelj Projekta je PTESOMÄJARVEN KOULU, TAMPERE - FINSKA u partnerstvu s osnovnim školama iz Poljske, Irske, Hrvatske, Grčke, i Španjolske. Projekt se provodi u periodu od 2015. do 2018. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 134.485,00 EUR.

Više informacije o Projektu možete pronaći ovdje.
 

3. Projekt "C.O.N.T.E.S.T. – meeting the Challenge Of Inclusion Through music and trainEd STaff"

Nositelj Projekta je ISTITUTO COMPRESIVO STATALE ETTORE SACCONI – TARQUINIA,ITALIJA u partnerstvu s osnovnim školama iz Rumunjske, Hrvatske, Estonije, Poljske, Mađarske, Litve, Njemačke i Finske. Projekt se provodi u periodu od 2015. do 2018. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 270.680,00 EUR.

Više informacije o Projektu možete pronaći ovdje.

 

4. Projekti osiguravanja pomoćnika u nastavi za učenike osnovnih škola

Grad Umag, kao osnivač osnovnoškolskih ustanova s područja Umaga, od školske godine 2015./2016. u suradnji s Istarskom županijom i drugim gradovima u Istarskoj županiji, provodi projekte koji imaju za cilj osiguranje pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju. Ukupno na području Umaga o djeci s teškoćama u razvoju skrbi 11 pomoćnika u nastavi. Vrijednost aktivnosti u okviru jedne školske godine iznosi oko 2,2 milijuna kuna.

 

 

U nastavku se nalazi kontakti za dodatne informacije:

Iva Grgić
tel: +385 (0)52 709 991
e-mail: iva.grgic@umag.hr
Uredovno vrijeme