Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

e-formulari

Na ovoj stranici je moguće preuzeti i ispuniti obrasce koje potom možete predati u pisarnicu Grada Umaga, Trg slobode 7, Umag.

Obrasci Upravnog odjela za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju

Svi pisani zahtjevi mogu se predati osobno u pisarnicu Grada Umaga-Umago, putem pošte na adresu Grad Umag-Umago, Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju, Trg slobode 7, 52470 Umag te putem sustava e-dozvola.

Pri predaji zahtjeva putem e-sustava obrazac zahtjeva popunjava se elektroničkim putem dostupnim na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. 
 

Socijalna skrb i zdravstvo

Poduzetnički krediti

Komunalna naknada, javne površine i pomorsko dobro

Kupnja i zamjena nekretnina

Izvješća udruga za programe, projekte i manifestacije - obrasci

Obrasci Sportske zajednice Grada Umaga-Umago - za programe i projekte u sportu