Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

UMAGO SUMMER: Ljetno kino-Svi su ludi za Mary (+15)

02.07.2019. u 21:30 sati, amfiteatar parka Humagum