Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

ODGODA KONCERTA-UMAGIČNI BLAGDANI: Koncert - The Molly

29.12.2019. u 11:00 sati, Umagični trg (Trg 1. svibnja)

Radi najave loših vremenskih uvjeta za 20.12.2019., koncert umaške grupe "The Molly" odgađa se na nedjelju, 29.12.2019. s početkom u 11:00 sati. 

 

PROGRAM UMAGIČNIH BLAGDANA