Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Učilište za treću životnu dob - ciklus: „Trač“ –„ Može li biti koristi od trača“

12.11.2018. u 17:00 sati, POU „Ante Babić“ Umag, dvorana 1

Učilište za treću životnu dob - ciklus: „Trač“ –„ Može li biti koristi od trača“, voditeljica: prof. Ljubica Uvodić Vranić