Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Predavanje „Suvremene spoznaje u ranoj dijagnozi i liječenju ginekoloških karcinoma"

26.02.2019. u 18:30 sati, Gradska vijećnica

Predavanje „Suvremene spoznaje u ranoj dijagnozi i liječenju ginekoloških karcinoma"

Predavač: Doc.dr. sc. Dragan Belci, prim. dr. med.