Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Predavanje „Arheološki lokalitet Sipar"

07.06.2019. u 19:30 sati, Muzej grada Umaga

PREDAVANJE „ARHEOLOŠKI LOKALITET SIPAR“,

Branka Milošević Zakić viša kustosica MHAS-a (Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu)

Mjesto događanja: Muzej grada Umaga, Trg Sv. Martina 1.

Dobro nam došli!