Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Ponedjeljkom u pet: Popularna psihologija, radionice s Ljubicom Uvodić Vranić, prof.2

09.12.2019. u 17:00 sati, POU Umag, dvorana broj 1

Tema: Pomozimo sebi i drugima