Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Otvorenje izložbe izložba fotografske sekcije SKD Bazovica Rijeka

20.10.2018. u 18:30, MMC POU "Ante Babić" Umag

Otvorenje izložbe izložba fotografske sekcije SKD Bazovica Rijeka, Dani slovenske kulture, SKD „Ajda“