Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Noć muzeja 2020.

31.01.2019. u 18:00 sati, Muzej grada Umaga

(PRO)NAĐIMO SE U MUZEJU!!

Vodstvo po gradu (polazak Trg Svibnja) - 18:00 (30 min)

Izložba RETROSPEKCIJA MUZEJA 18:00 do 23:00

Igra ZABORAVLJENO BLAGO UMAGA 18:30 i 19:30 (30 min svaka)

Prezentacija kataloga UMAG – GRAD SPORTA 19:00 (30 min)

Prezentacija deplijana MUZEJSKE ZBIRKE 20:00 (15 min)

Izbor DOKUMENTARNIH FILMOVA FILMSKE RADIONICE Društva „Naša djeca Umag“ 21:00 (30 min)

 

Program Noći muzeja u Muzeju grada Umaga usmjeren je na lokalnu zajednicu, koju potiče da kroz otkrivanje vlastite prošlosti, svaki pojedinac pronađe sebe, svoj identitet. Progovaramo ne samo o važnosti umaške povijesti, sadašnjosti i budućnosti, već i o muzeju kao mjestu susreta i stjecanja novih znanja, uključenosti lokalne zajednice u muzejske aktivnosti, muzeju kao mjestu razvoja kreativnosti, vještina i talenata, razvoja kulturnog turizma, a sve u cilju kontinuiranog stvaranja nove publike.

1. Vodstvo će započeti na Trgu 1. svibnja gdje će biti predstavljeni rezultati prošlogodišnjih arheoloških istraživanja prilikom kojih su pronađeni ostaci drugog reda gradskih zidina i drugi važni nalazi. Vodstvo će se nastaviti kod crkve Sv. Roka, gdje će posjetitelji imati priliku razgledati unutrašnjost crkve i poslušati kratku povijest crkve. 

2. Izložbom RETROSPEKCIJA MUZEJA publika će se upoznati s osnovnom muzejskom djelatnošću te ćemo se ujedno osvrnuti i na samu zgradu Muzeja, koja je danas u cijelosti obnovljena, ali i otvoriti nove teme i ciljeve za budućnost, kroz stvaranje Novog muzeja sa stalnim postavom i primjenom novih tehnologija.

3. Kroz edukativnu igru natjecateljskog karaktera Zaboravljeno blago Umaga, sudionici će se upoznati s najvažnijim primjercima kulturne baštine Grada Umaga, a posebno onima koji krase umašku povijesnu jezgru.

4. Prezentacija kataloga UMAG - GRAD SPORTA, koji je svojevrsna platforma za daljnja istraživanja u oblasti sporta, a predstavit će se povijesni razvoj 26 sportova u Umagu, među kojima i najstarije sportsko društvo, veslački klub UNITAS, osnovan prije 120 godina.

5. Prezentacijom deplijana MUZEJSKE ZBIRKE, zajednicu se želi upoznati s radom Muzeja i njegovom bogatom građom, koja je u deplijanu predstavljena kroz kratke opise muzejskih zbirki, kojima su pridružene fotografije.

6. Izborom dokumentarnih filmova nastalih na prošlogodišnjoj radionici DND-a, predstaviti će se dječje stvaralaštvo našega grada, ali i dječje viđenje lokalne baštine predstavljene kroz sljedeće teme: grbovi grada, kuća De Franceschijevih i šinjor Sergio - majstor od drva.