Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Mjesec knjige: Putopis Maje Klarić pod nazivom „Približavanje zore: Put 88 hramova na japanskom otoku Shikoku“

25.10.2019. u 20:00 sati, Gradska knjižnica Umag