Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Mjesec knjige: Predstavljanje zbirke priča "Treći život druge violine" (V.B.Z.) Marine Šur PuhlovskI

21.10.2019. u 20:00 sati, Gradska knjižnica Umag

Mjesec knjige: Predstavljanje zbirke priča "Treći život druge violine" (V.B.Z.) Marine Šur PuhlovskI