Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Međunarodni stručni skup: “Vrata Jadrana: Savudrija i pripadajući teritorij u doba Mletačke Republike”

20.04.2018., sala Zajednice Talijana "Fulvio Tomizza" Umag

Međunarodni stručni skup: “Vrata Jadrana: Savudrija i pripadajući teritorij u doba Mletačke Republike”

Obavijesti

Sve obavijesti

Novosti

Sve novosti

Događanja

Sva događanja