Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Izrada sapuna–prirodno i zdravo

16.11.2019., od 15:00-18:00 sati, Muzej grada Umaga

Voditeljica: Gabrijela Valenta (OPG Gabrijela Valenta)