Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Izložba dječjih radova nastalih u okviru likovne radionice "Dreamcatcher"

13.10-17.10. - MMC - Galerija

IZLOŽBA DJEČJIH RADOVA NASTALIH U OKVIRU LIKOVNE RADIONICE „DREAMCATCHER“, mentori: Toma Zidić i Blaž Pirnat, MMC grada Umaga