Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

ITF GMP Cup 2019

09.09. - 14.09.

ITF GMP Cup, Međunarodno tenisko prvenstvo, ATP stadion Stella Maris