Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Handball week-Rukometni kamp za djecu, trenere i ostale stručnjake

24.02.-29.02.2020., umaška sportska dvorana

Handball week-Rukometni kamp za djecu, trenere i ostale stručnjake,  predvode poznati igrači Ivano Balić I Venio Losert