Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

13. tjedan cjeloživotnog učenja - Flipped Classroom

04.10.2019. u 10:00 sati

13. tjedan cjeloživotnog učenja - Flipped Classroom, obrnuta učionica, nove metode poučavanja - desiminacijska radionica za partnerska učilišta iz Istre (projekt BE.CO.ME.) informatički praktikum, POU "Ante Babić" Umag