Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Crkva u Svetom Pelegrinu

U kolikoj je mjeri Sv. Pelegrin zadužio grad Umag najbolje dokazuje njegova crkva u Sv. Pelegrinu, ali i dvije prethodne umaške crkve ispod današnje župne crkve, moguće njemu posvećene. Kršćanski prvomučenik Sv. Pelegrin, zaštitnik grada Umaga, nastradao je u Dioklecijanovim progonima kršćana na kraju 3. st. ili na početku 4. st.

Predaja kaže da ga je, s namjerom širenja kršćanstva, iz Akvileje poslao Sv. Hermagora, učenik Sv. Marka, te da se tom prilikom iskrcao na obalu malo južnije od tadašnjega Humaguma gdje je doživio mučeničku smrt. U spomen njegova martirija, vjerojatno se prvo častila stijena po kojoj je hodao i na kojoj su, prema tradiciji, ostali otisci njegovih stopa. Godine 1106., na toj istoj stijeni, spominje se crkva s njegovim titularom. To, izvorno srednjovjekovno zdanje, manjeg pačetvorinastog oblika, i danas čuva memoriju mučenika. Izvan Umaga ne postoji spomen o Sv. Pelegrinu.

 

Izvor: Monografija Grada Umaga, 2012.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS