Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Crkva Svetog Petra na Crvenom vrhu

Benediktinska opatija tj. samostan s crkvom Sv. Petra na Crvenom Vrhu izgrađeni su na željeznodobnoj gradini. Taj položaj karakterističan za formiranje prapovijesne gradine potpuno je nekarakterističan za smještaj samostana s crkvom. 

Prvi se put samostan s crkvom spominje 1102. god. kada postaje vlasništvo akvilejske crkve (monasterio sancti Petri et sancti Michaelis). Crkva je jednostavnog pačetvorinastog oblika s istaknutom polukružnom apsidom na čijem se ziđu vidi nekoliko arhitektonskih faza. Unutrašnjost je bila oslikana freskama, a pronalazak ulomaka mramornog kamenog namještaja ukrašenih motivom pletera govori u prilog ranijoj dataciji sklopa, odnosno u 9. – 10. stoljeće.

Ovaj nekadašnji rasadnik kulture i napretka danas je potpuno neprepoznatljiv. Propadanje samostana započelo je njegovom desakralizacijom početkom 19. st., nakon čega je pospješeno neadekvatnom upotrebom prostora kao takvog, sve dok na kraju nije korišten samo kao štala.

 

Izvor: Monografija Grada Umaga, 2012.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS