Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Cisterna

Prostor današnjeg Trga Venecije, iako malen, bio je jezgra javnog života novovjekovnog grada, pa je uz crkvu i zvonik imao i gradsku ložu, komunalnu (podestatovu) palaču i javnu cisternu. Da bi se razlikovala od ostalih građevina i time dobila na važnosti, komunalna je palača, kao manji jednokatni objekt, imala dva scenska pročelja s uzidnim grbovima umaških venecijanskih podestata i s lavom Sv. Marka. Neposredno uz nju bio je objekt s gradskom ložom. Unutar ta dva objekta obavljali su se svi javni poslovi grada sve do 1924. god. kada su izgorili u požaru što je, uz intervencije nastale neposredno nakon Drugog svjetskog rata, rezultiralo današnjom predimenzioniranošću Trga slobode.

Prva javna gradska cisterna sagrađena je 1677. god., u neposrednoj blizini crkve i zvonika. Obnovljena 1780. god., a bila je u upotrebi sve do 1936. god., kada je potekao Istarski vodovod.

Iza crkve, uza zid istočno od apside, utisnula se metalna kugla. Vjeruje se da se radi o topovskoj kugli koju su ispalili Đenovljani 1810. godine.

 

Izvor:

tekst: Monografija Grada Umaga, 2012.

fotografija: Neven Jurjak

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS