Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Borozija

Zajedno s lukom razvijalo se i naselje oko nje. Današnji poluotok Borozija „krcat“ je posebno antičkim arhitektonskim ostacima, zidovima, podovima, mozaicima, tegulama…koji izlaze na svijetlo dana prilikom kopanja bilo kakve infrastrukture na tom području. Njihova sačuvanost rezultat je izostanka izgradnje, koja je pak na sjevernoj strani luke u 20. st. uništila antičku naseobinu.

Posebnu pažnju među svim nalazima pronađenim u Savudriji svakako zaslužuju nalazi brončane statuete Izide Fortune, ranosrednjovjekovnih amfora i renesansnog vrča.

Izvor: Monografija Grada Umaga, 2012.

Obavijesti

Sve obavijesti RSS

Novosti

Sve novosti RSS

Događanja

Sva događanja RSS