Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Gradonačelnik odgovara (srpanj - prosinac 2016.)

  • 9. srpnja 2016.

PITANJE: Poštovani, da li se zna kada će krenuti renovacija područne škole Kmeti?

ODGOVOR: Poštovana, hvala Vam na upitu. Grad Umag je 2010. godine započeo s provedbom megaprojekta „Umag- grad djece 2010.-2020.“ u smjeru osiguravanja najboljih odgojno-obrazovnih uvjeta i standarda za naše najmlađe sugrađane. Projekt obuhvaća izgradnju i/ili rekonstrukciju svih 18 zgrada umaških predškolskih i školskih ustanova, kao i uređenje igrališta i parkova,  te nadstandardno osigurava našoj djeci najbolje i najkvalitetnije uvjete u okviru odgojno-obrazovnog procesa, od vrtića do fakulteta. Nadalje, rekonstrukcija područne škole u Kmetima dio je navedenog megaprojekta te ćemo nastojati pokrenuti rekonstrukciju čim prije. Lijep pozdrav, Ured gradonačelnika

 

  • 25. kolovoza 2016.

PITANJE: Gospodine Gradonačelnice,  imam pitanje za Vas. Dali je na Umaškim plazama dozvoljeno grillanje sa plinskim grilom? 

ODGOVOR: Poštovani, najljepša Vam hvala na upitu.Ovim Vas putem obavještavamo kako bilo kakva vrsta otvorenog plamena u ljetnom periodu na plažama i na cijelom području Grada Umaga do 01.11. nije dozvoljena, izuzev prijavljenih manifestacija nadležnim institucijama. Lijep pozdrav, Ured gradonačelnika

 

  • 13. rujna 2016.

PITANJE: Poštovani, molim za informaciju o uvjetima za izgradnju ograde između susjednih parcela za Zambratiju.

ODGOVOR: Poštovani, uvjeti za izgradnju ograda dati su točkom 4.6.10. Detaljnog plana uređenja naselja Zambratija („Službene novine Općine Umag“, br. 4/95, „Službene novine Grada Umaga“,  br. 6/02 , 01/04, 09/04-ispravak, 5/07). U nastavku citiramo dio navedene točke: „Ograde se mogu izvoditi kao kamene, zidanožbukane, u kombinaciji niskog punog zidića i transparentne metalne ograde ili živice. U slučaju kada se ograda izvodi u kombinaciji niskog punog zida (visine do 1.00m) i transparentne metalne ograde, maksimalna visina ograde iznosi ukupno najviše 1.80m mjereno od nivoa konačno zaravnatog terena uz ogradu s unutarnje strane građevne čestice. Maksimalna visina ograde od punog zida iznosi 1.50m. Ograda u vidu manjeg zidića treba biti u funkciji uređenja okoliša.“ Navedeni prostorni plan, dostupan je na web stranici Grada Umaga: http://www.umag.hr/prva.aspx?stranica=8272&j=CRO. Lijep pozdrav, Ured gradonačelnika

 

  • 9.listopada 2016.

PITANJE: Poštovani, već neko vrijeme pratim stranicu grada Umaga u vezi natječaja za stipendije studentima za akademsku 2016/2017 g. , no još uvijek na stranici nema obavijesti pa Vas molim da li mi možda možete reći kad se može očekivati natječaj.

ODGOVOR: Poštovana, slijedom Vašeg upita, obavještavam Vas kako će natječaj za stipendije za izvrsnost Grada Umaga, u skladu s Pravilnikom o stipendijama (službene novine Grada Umaga 15/15), biti objavljen do kraja listopada.  Predviđamo da bi njegova objava mogla biti već u srijedu 30. 10. 2016. godine. No, predlažem da prije objave na našim stranicama, sa sljedećeg linka http://www.umag.hr/sadrzaj/dokumenti/PRAVILNIK_stipendije_2015.pdf „skinete“ Pravilnik te pogledate koje sve uvjete kandidati moraju zadovoljiti i dokumente koje moraju dostaviti.U slučaju potrebe slobodno nas kontaktirajte. S poštovanjem,Ured gradonačelnika

 

  • 19. listopada 2016.

PITANJE: Poštovani, zanima me da li će ove godine biti poticaja za kupnju peći na obnovljive izvore (pelete).

ODGOVOR: Poštovani, najljepša Vam hvala na upitu. Grad Umag nema u planu objavljivati natječaje, no smatramo kako bi u vašem slučaju bilo najbolje da kontaktirate Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (http://www.fzoeu.hr/). Trenutno je raspisan natječaj za višestambene zgrade (link u nastavku)

http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/objavljen_natjecaj_za_sufinanciranje_energetske_obnove_visestambenih_zgrada/.Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati gđu. Jelenu Nekić (UO za komunalni sustav) na broj telefona 702 920 ili Pročelnika Valdija Buršića na broj telefona 702 970. Lijep pozdrav,Ured gradonačelnika

 

  • 9. studenog 2016.

PITANJE: Pozdrav! Samo par rečenica bi htio reći da bi bilo poželjno da se povede više računa o gradnji kamenog zida oko kružnog kod škole. Zidovi će trajati 20-30 godina i kad dođu turisti imaju da im se dive. Između rotora škola i benzinska kod šahta kutovi nikako nisu vertikalno u vagi. Zid ima malu uzvisinu i grbu gledajući od strane benzinske koji metar poslije šahta.

ODGOVOR: Poštovani, najljepša Vam hvala na savjetima. Vaš ćemo dopis odmah proslijediti nadležnom Upravnom odjelu te obavijestiti Pročelnika da provjeri ispravnost radova. Još jednom, puno hvala na pomoći i suradnji. Ured gradonačelnika

 

  • 14.prosinca 2016. i 20.prosinca 2016.

PITANJE: Poštovani, molimo da nam se odobri zahtjev za proširenje građevinskog područja naselja na k.č.br. 568/41, k.č.br.568/42, k.č.br. 568/46, k.č. br. 568/63, k.č. br. 568/44, sve k.o. Materada.

ODGOVOR: Poštovani, najljepša Vam hvala na upitu.Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Umaga ima evidentirane zahtjeve za urbanizaciju navedenih katastarskih čestica od 07.04.2015., 01.02.2016., 30.06.2016. i 30.09.2016. godine. Isti će se razmotriti u slijedećem postupku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Umaga, a u kojem će se analizirati mogućnosti proširenja građevinskih područja naselja.Lijep pozdrav, Ured gradonačelnikab)

PITANJE: Poštovani, zahvaljujem na brzom i korektnom odgovoru. Dali mi možete molim Vas reći kada će bit slijedeći postupak izrade Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Umaga?? Zahvaljujem unaprijed na danoj informaciji.

ODGOVOR: Poštovani, ovim Vas putem obavještavamo da će se postupak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Umaga pokrenuti kada se okonča trenutni postupak.  Napominjemo kako su sredstva za izradu novog plana osigurana proračunom za 2017. godinu. Lijep pozdrav, Ured gradonačelnika

 

  • 24.12.2016.

PITANJE: Pošto u Petroviji u Uljarskoj ulici imam aktivno gradilište, a nema kanalizacije, zanima me kad će biti riješena kako ne bih morao raditi septičku jamu?
Drugo,dali je u planu izgradnja nogostupa od Uresa do Petrovije?ODGOVOR: Poštovani, najljepša Vam hvala na upitu.Vezano uz izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda, kontaktirali smo nadležne, odnosno „6. maj odvodnju“. Iz 6. maja poručili su nam da s obzirom na kriterije financiranja izgradnje sustava preko EU fondova, isti neće biti financiran iz predmetnih sredstava te da se za rješavanje predmetne zone izrađuje dodatna dokumentacija i traže izvori financiranja, a realizacija se planira do 2020. godine.
Vezano uz izgradnju nogostupa Ures – Petrovija, obavještavamo kako  isti nije u trenutnom planu realizacije. Naime, u tijeku je ishođenje dozvole za nogostup Petrovija – Brih te provedba parcelacijskog elaborata.Lijep pozdrav, Ured gradonačelnika