Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Gradonačelnik odgovara (siječanj - lipanj 2016.)

  • 16. veljače 2016

PITANJE: Poštovani Gradonačelniče, zanima nas tko odlučuje o sječi stabala u Umagu. Naime, danas su uklonjena jedna mala palma i još nekoliko stabala na zelenoj površini kod zgrada u Novigradskoj ulici. Zanima nas tko odlučuje i na osnovu čega? Unaprijed zahvaljujemo na odgovoru.

ODGOVOR: Poštovana, najljepša Vam hvala na upitu. Ovim Vas putem obavještavamo kako smo kontaktirali komunalno poduzeća Komunela d.o.o., koji nam je potvrdio da su na zelenoj površini (u blizini nogometnog igrališta) danas  izvedeni  radovi u vidu redovnog održavanja zelenih površina u vlasništvu Grada Umaga. Lijep pozdrav.

  • 16. veljače 2016

PITANJE: Poštovani gradonačelniče, Pored kućnog broja 16 u ulici Moela se trenutno gradi zid oko parcele. Zanima me hoće li se izgraditi sportski sadržaj kao što je predviđeno u urbanističkom planu ili će niknuti kuća ?

ODGOVOR: Poštovani, najljepša Vam hvala na upitu. Na predmetnoj lokaciji primjenjuju se odredbe Provedbenog urbanističkog plana stambenih naselja J. Rakovac i Moela u Umagu (Službene novine Općine Buje, br. 44/88, 8/91, 3/92, 6/92; Službene novine Grada Umaga, br. 7/03). Navedenim prostornim planom, na k.č. br. 2825/1 k.o. Umag planirani su sportski tereni za odbojku i tenis. Sukladno navedenom, na istoj nije moguće ishoditi građevinsku dozvolu za gradnju kuće. Lijep pozdrav.

  • 12. travnja 2016.

PITANJE: Poštovani, javljam Vam se s molbom da mi odgovorite na upit koje su odredbe propisane za poljoprivredni objekt, vrtnu kućicu, u prostornom planu naše općine? Naime, radi se o slijedećem: 2005 godine kupio sam poljoprivredno zemljište (oranica) površine od 640 m2, zk. ul. br. 4678 k.o Umag. Sada bih na toj parceli želio zasaditi voćnjak, a u tu bih svrhu htio postaviti manju kućicu za alat tj. vrtnu kućicu. Zanima me smijem li postaviti tu vrtnu kućicu i ako da, koje maksimalne veličine ona smije biti?

ODGOVOR: Poštovani,najljepša Vam hvala na upitu. Katastarska čestica broj 4678 k.o. Umag nalazi se na području označenom kao poljoprivredno tlo (ostala obradiva tla). Na istoj nije dozvoljena gradnja pa tako niti postavljanje manje kućice za alat tj. vrtne kućice. Na ostalim obradivim tlima izvan zaštićenog obalnog područja mora dozvoljena je gradnja ukoliko imate poljoprivredni kompleks veći od 20.000 m2 (peradarske farme), 50.000 m2 (tovilišta za uzgoj stoke) i 100.000 m2 (vinogradarsko – vinski, voćarski i slični sklopovi). Lijepi pozdrav.

  • 20. travnja 2016.

PITANJE: Poštovani , žalim se za ovogodišnji projekt obaveznog  razvrstavanja otpada. Moja obitelj i ja smo dobili naređenje da smo dužni razvrstavati otpad u posebne kante za smeće jer inače nam neće odnijeti smeće. Međutim kamioni koji sakupljaju smeće na drugim lokacijama unose i dalje NErazvrstano smeće. Određena kućanstva i dalje ne razvrstavaju dok su neka dužna . Molila bih da mi date informaciju zašto neki građani moraju odvajati dok drugi ne ? Ako neće svi zašto smo mi pojedinci dužni ?Hvala.

ODGOVOR: Poštovana, (ne)razvrstavanje otpada nije još obaveza koja se realno može sankcionirati. Sve što je odbačeno u zelenu kantu biti će zakopano na deponiji i završiti će svoj "životni ciklus". Razvrstavanje predstavlja jednu mogućnost da se otpad pretvori u sirovinu i da se smanji zagađenje, kako bi budućim naraštajima smanjili hipoteku zagađenja koju ostavljamo. Za sada je razvrstavanje stvar kulture i navike koju veći dio građana provodi. Ubrzo će doći do zakonskih izmjena koja će stvoriti pretpostavke da se sankcionira nerazvrstavanje otpada. Zahvaljujemo na upitu i nadamo se da ćete i dalje razvrstavati, neovisno ako neko iz drugih kućanstva to ne čini.

  • 29. travnja 2016.

PITANJE: Poštovani gos. Gradonačelniče!Nas u naselju Sarbarica interesira kada će konačno naša ulica biti asfaltirana. Živim na adresi Sarbarica 45f.

ODGOVOR: Poštovani,najljepša Vam hvala na upitu. Predmetna ulica predviđena je za asfaltiranje ove godine proračunom te će biti realizirana najkasnije na jesen. Lijep pozdrav.


  • 31. svibnja 2016.

PITANJE: Dobar dan, imam više pitanje kao prijedlog. Naime, s obzirom na snažni razvitak grada u posljednje vrijeme od kojih bi se izdvojila gospodarska i prometna infrastruktura ja bi spomenuo Autobusni kolodvor Umag. To više izgleda kao da smo u nekom dosta siromašnijem dijelu Hrvatske kao Slavonija ili recimo u BIH. To izgleda užasno s stajališta modernog doba. Naime, dosta mjesta u Hrvatskoj ima nove autobusne kolodvore koji izgledaju zbilja moderno minimalistički. Zanima me, radi li se nešto na tome?

ODGOVOR: Poštovani, objekt autobusnog kolodvora Umag je u suvlasništvu više obrta i gospodarski subjekata. Do sad, zbog nesređenih imovinsko pravnih pitanja, nisu se planirala veća ulaganja u objekt, budući da se isto može realizirati samo u dogovoru suvlasnika. U tijeku je revizija etažiranja i upisi stvarnog suvlasništva. Nakon rješavanja imovinsko pravnih pitanja, suvlasnici se moraju dogovoriti oko zajedničkog ulaganja u objekt. Hvala na upitu i lijep pozdrav.