Ured gradonačelnika Grada Umaga, 52470 Umag, Giuseppe Garibaldi 6, P.P. 101

Besplatni telefon: 0800-200-145

tel. © (++385) 052/702-953; 052/702-900 fax:052/741-967

e-mail: ured-gradonacelnika@umag.hr

Gradonačelnik odgovara (ožujak 2013.)

 • 28. ožujka 2013. (Pitanja i prijedlozi)
  PITANJE: Molim vas da razmotrite mogućnost povećanja broja rata (sada poček od godinu dana) za plaćanje komunalnog doprinosa za legalizaciju bespravno izgrađenih ili dograđenih objekata.

  ODGOVOR: Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem javljanju. Prema trenutno važećoj Odluci o komunalnom doprinosu obročna otplata komunalnog doprinosa definirana je člankom 13 iste Odluke: „Komunalni doprinos plaća se na žiro račun Grada Umaga u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja iz članka 15. ove Odluke. Na zahtjev obveznika, kome je obveza plaćanja komunalnog doprinosa utvrđena u  iznosu većem od 300.000,00 (slovima:tristotisuća) kuna za područje industrijske zone Ungerija odnosno u iznosu većem od 500.000,00 (slovima:petstotisuća) za ostala područja, može se odobriti obročno plaćanje, pod uvjetom da obveznik prije donošenja rješenja, tijelu iz članka 14. ove Odluke, preda neopozivu bankarsku garanciju.“ Za manje iznose trenutno nije predviđena otplata na rate. Pri sljedećim izmjenama Odluke razmotrit će se i vaš zahtjev.

 • 28. ožujka 2013. (Pitanja i prijedlozi)
  PITANJE: Poštovani, molim Vas informaciju o trenutnim gradilištima (objektima), kao i o planiranim projektima u predstojećem razdoblju, na području Vašeg grada, bez obzir radili se o privatnim investicijama ili javnim projektima. Unaprijed zahvaljujem.

  ODGOVOR: Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem javljanju. U Gradu Umagu se trenutno izvode sljedeći radovi:

  Niskogradnja: 
  1.Rotor na ulazu u grad iz smjera Buja (križanje D300 i Kolodvorske ulice)
  2.Sanacija parkirališnih površina oko gradske tržnice
  3.Plinofikacija Grada (2013-2015)
  4.Rekonstrukcija Južnog toka Umaškog potoka 2013 – 2014)
  5.Izgradnja kanalizacijskog sustava Grada Umaga (višegodišnji projekt Hrvatskih voda i komunalnog poduzeća 6. Maj – izgradnja sustava sa trećim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda)
  6.Izgradnja prometnih površina naselja Komunela –potok
  7.Izgradnja gradskog parka i više dječjih igrališta
  8.Izgradnja teniskih terena u turističkom naselju Katoro
  9.Uređenje turističkog kampa „Park Umag“
  10.Uređenje plaža
  11.Izgradnja nogometnih igrališta u naselju Stella Maris

  Visokogradnja:
  1.Izgradnja Doma umirovljenika
  2.Projekt izgradnje POS stanova
  3.Rekonstrukcija hotela Sol Umag
  4.Sanacija pročelja ulica Starog Grada
  5.Sanacija pročelja župne crkve

  Planirana gradnja u sljedećem razdoblju:

  Niskogradnja:
  1.Izgradnja komunalne infrastrukture industrijske zone Ungarija
  2.Izgradnja komunalne infrastrukture zone Komunela centralni sadržaji
  3.Izgradnja komunalne infrastrukture zone Marketi
  4.Nastavak izgradnje komunalne infrastrukture zone Komunela potok

  Visokogradnja:
  1.Rekonstrukcija područne škole Petrovija
  2.Rekonstrukcija područne škole Murine
  3.Rekonstrukcija područne škole Kmeti
  4.Projekt izgradnje POS stanova
  5.Izgradnja građevina prema DPU Komunela - centralni sadržaji (vrtić, osnovna škola, sportska dvorana, upravna zgrada Grada Umaga, srednja škola)
  6.Izgradnja sportske zone Stella Maris
  7.Izgradnja poslovnog inkubatora
  8.Izgradnja pretovarne stanice komunalnog otpada

 • 7. ožujka 2013. (Pitanja i prijedlozi)
  PITANJE: Molim vas da mi odgovorite da li je u planu i kada nanošenje novog sloja asfalta na cesti Petrovija-Vilanija-Buščina, koja je jako ostećena kamionima iz kamenoloma. Unaprijed se zahvaljujem na odgovoru.

  ODGOVOR: Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem javljanju. Što se tiče Vašeg pitanja, navedena cesta (Petrovija-Vilanija-Buščina) oznake 50006 je lokalna cesta pod upravljanjem Županijske uprave za ceste ( ŽUC) sa sjedištem u Pazinu.  Županijska uprava za ceste, sukladno Zakonu o cestama (N. N. 84/11) u okviru svoje djelatnosti obavlja poslove  građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta, pa tako i navedene prometnice.  Prema objavljenom planu javne nabave za 2013. godinu od strane ŽUC-a  prometnica oznake 50006 nije u programu rekonstrukcije za ovu godinu. Kontakt adresa za dobivanje pravovaljanih informacija po pitanju održavanja i rekonstrukcije lokalnih cesta je http://www.zuc-pazin.hr/kontakt/ .

 • 04. ožujka 2013. (Pitanja i prijedlozi)
  PITANJE: Srdačan pozdrav, molila bih Vas da mi odgovorite jer ne znam kome da se obratim, pošto dolaze izbori, zainteresirana sam da se prijavim izbornom povjerenstvu za posao prilikom izbora ali nisam u nijednoj stranci, pa ne znam gdje se javiti, hvala i lijep pozdrav.

  ODGOVOR: Poštovana, zahvaljujemo se na Vašem javljanju, te Vam dostavljamo odgovor na pitanje. Izborno povjerenstvo Grada Umaga imenuje biračke odbore na području Grada Umaga. Izborno povjerenstvo još uvijek nije imenovano, imenovanje će uslijediti odmah po stupanju na snagu odluke o raspisivanju izbora. Birački odbori imenuju se najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora. Vaše podatke proslijedit ćemo izbornom povjerenstvu, stoga molimo da uz podatke koje ste već dostavili, dostavite i Vašu adresu.